นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.4 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 27 ม.ค. 64

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 24 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 5 พ.ค. 64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top