นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ม.1 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 7 ส.ค. 63

ปรับปรุงล่าสุด 1 มี.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 3 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 2 ธ.ค. 63

วิทยาการคำนวณ

ปรับปรุงล่าสุด 14 มิ.ย. 64

การออกแบบและเทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 9 มี.ค. 63

Scroll to top