นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ม.3 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 2 ก.พ. 64

ปรับปรุงล่าสุด 22 ก.พ. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 16 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 2 ธ.ค. 63

วิทยาการคำนวณ

ปรับปรุงล่าสุด 16 มิ.ย. 63

การออกแบบและเทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 27 ส.ค. 63

Scroll to top