เลือกระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.4 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 1 ธ.ค. 63

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย. 63

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.6 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย. 63

Scroll to top