นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 8 ธ.ค. 63

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 30 ต.ค. 63

ปรับปรุงล่าสุด 21 ม.ค. 64

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ปรับปรุงล่าสุด 3 พ.ย. 63

Scroll to top