นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 7 ธ.ค. 63

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 30 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 30 มี.ค.64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top