นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.2 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 25 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 13 ม.ค.64

ปรับปรุงล่าสุด 21 ม.ค.64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 16 ก.ค. 63

Scroll to top