นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.1 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย.63

ปรับปรุงล่าสุด 24 พ.ค.64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 7 เม.ย.64

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ค.64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย.63

Scroll to top