เลือกระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.4 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย. 64

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย. 64

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้น ม.6 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย. 64

Scroll to top