นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.3 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 25 ม.ค. 64

ปรับปรุงล่าสุด 25 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 14 ธ.ค. 4 ม.ค. 64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top