นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.3 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 25 ม.ค. 64

ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.พ. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top