นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.6 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 27 ม.ค. 64

ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 13 พ.ย.63

ปรับปรุงล่าสุด 15 มิ.ย.64

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top