นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.6 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 29 พ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 27 ม.ค. 64

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 13 พ.ย.63

ปรับปรุงล่าสุด 27 พ.ย.63

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top