ชื่อวีดิทัศน์

เวกเตอร์ ตอน 7

ความยาว

17.19 นาที

ชื่อหนังสือเรียน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม1

ชื่อบท

เวกเตอร์

รายละเอียด

เมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์นี้แล้ว นักเรียนสามารถ
     1. หาผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ที่กำหนดให้
     2. หาโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ที่กำหนดให้

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project14 ของ สสวท. 

Scroll to top