นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 2 ต.ค. 63

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 25 ส.ค. 63

Scroll to top