นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.1 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.ค. 63

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.ค.63

เทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 16 ก.ค. 63

Scroll to top