นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 24 ก.ค. 63

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 18 มิ.ย. 63

ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 63

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ปรับปรุงล่าสุด 14 ก.ค. 63

Scroll to top