นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 27 ต.ค. 63

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ปรับปรุงล่าสุด 22 ต.ค. 63

ปรับปรุงล่าสุด 21 ส.ค. 63

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ปรับปรุงล่าสุด 9 ต.ค. 63

Scroll to top