เลือกระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้น ม.4 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 22 ต.ค. 63

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้น ม.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 22 ต.ค. 63

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้น ม.6 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 19 ต.ค. 63

Scroll to top