เลือกระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้น ม.4 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 17 มิ.ย. 63

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้น ม.5 ของ สสวท. ได้ที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 17 มิ.ย. 63

Scroll to top