นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ม.1 ของ สสวท. ได้ที่นี่

เลือกสาระวิชา

วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 7 ส.ค. 63

คณิตศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด 30 ก.ย. 63

วิทยาการคำนวณ

ปรับปรุงล่าสุด 16 มิ.ย. 63

การออกแบบและเทคโนโลยี

ปรับปรุงล่าสุด 20 ส.ค. 63

Scroll to top